• Gratis levering vanaf 75 euro in België.
  • Contacteer ons
  • Veilig online betalen
  • Leveringstermijn 3 à 7 werkdagen
  • Zaden Gratis Levering 2 werkdagen
Toggle Nav
Winkelwagen
Sluiten
  • Menu
  • Setting

Privacy Verklaring

Boom en Plant, gevestigd aan Kleine Dries 25, 8600 Diksmuide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit in overeenstemming met de Europese verordening “General Data Protection Regulation” (GDPR). We respecteren en beschermen uw privacy met de grootste zorg.  Door gebruik te maken van deze website, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring en hiermee akkoord gaat. 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Boom en Plant verwerkt uw persoonsgegevens.  Deze zijn ons verworven doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-           Voornaam
-           Achternaam
-           Adresgegevens
-           Telefoonnummer
-           Email-adres
-           Ondernemingsnummer (indien van toepassing)
-           IP-adres
-           Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
            website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
-           Gegevens over uw activiteiten op onze website
-           Internetbrowser en apparaat type   
-           Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens  over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarig, neem dan contact met ons op via email: klantenservice@boomenplant.be dan verwijderen we onmiddellijk deze informatie.

 

Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken

Boom en Plant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-           Het afhandelen van uw betaling.
-           Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.*
-           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  
            voeren.
-           U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-           U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-           Om goederen en diensten bij u af te leveren
-           Boom en Plant analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
            en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

*Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij daarvoor benodigde of afzonderlijke door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat is wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boom en Plant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boom en Plant) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Boom en Plant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen ter realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  We bewaren uw gegevens gedurende een termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding) en niet langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boom en Plant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Boom en Plant garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Boom en Plant verkoopt uw gegevens niet aan derden. 

Cookies

Boom en Plant maakt gebruik van Google Analytics.  Google maakt een webanalyse met als doel onze website te verbeteren.  Hiervoor worden er cookies gebruikt.  Dit helpt om de website te analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken.  Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren.  Een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen.  Graag wijzen we u erop dat u in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kan benutten.  

Uw rechten

De klant en de gebruiker van de website heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.  U kan ze verbeteren indien ze onjuist zijn of onvolledig zijn via de persoonlijke instellingen van uw account.  U kan ze laten verwijderen alsook de verwerking ervan laten beperken.  U kan bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.  U kan ten allertijde een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.  Gelieve hiervoor een email te sturen naar klantenservice@boomenplant.be of uw profiel te verwijderen.  Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde dienst wenst in te trekken, kan u de daartoe voorziene uitschrijfmogelijkheden gebruiken.